You are here:   Pathshala > Teacher Information
Register   |  Login

Enter Title

Minimize
  • 3-4 Years: Hita Shah, Varshaben Parekh, Kavita Shah, Seema Shah, Pankti Gala

 

  • 5-6 Years: Shefali Challani, Samixa Shah

 

  • 7-8 Years: Bhavna Nagda, Monica Peer, Hetal Shah

 

  • 9-10 Years: Prashant Parekh, Maulee Vadi, Paresha Shah, Ketaki Shah

 

  • 11-13 Years: Saumilbhai Shah and Kunjalbhai Shah

 

  • 14 & Up:  Preyasbhai Shah and Nikhilbhai Shah

 

  • Sutra Class: Revanti Gala, Saryu Mehta, Leena Shah, Swati Shah, Manisha Shah, Mayuri Sanghavi, Anitaben Shah, Somchandbhai Shah, Saloni Sanghavi.

 Events